Książki przez internet

Literatura piękna a jej funkcje

Periodyzacja dziejów to podział piśmiennictwa – w najszerszym tego słowa znaczeniu – na okresy literackie, których wyznacznikiem były z jednej strony ramy czasowe (umowne), z

Share