Zgodnie z nową reformą programową nauczyciele mają możliwość wyboru podręcznika, z którego będą korzystać. Możliwość ta sprawia, że podręcznik dopasowany jest do pewnej wizji nauczania i pozwala na dużą kreatywność. Ważne jest to, że podręcznik nauczyciel może wybrać z listy, która zaakceptowana jest przez Ministra Edukacji. Dba on o to by podręczniki dopuszczone do obrotu były naprawdę wysokiej jakości i zawierały informacje wymagane przez obowiązującą podstawę programową.

Dla każdego nauczyciela podręcznik jest bardzo ważnym narzędziem pracy, gdyż pomaga przekazać wiedzę o otaczającym świecie. Dobrze dopasowany podręcznik jest również doskonała pomocą dydaktyczną dla uczniów podczas pracy w domu jak również przy powtórkach do egzaminów, których w czasie edukacji nie brakuje. Cena odgrywa bardzo istotną rolę w wyborze, dlatego księgarnie jak  http://www.legolas.pl/s/wyniki/dzial/8/Podreczniki dają świetne upusty cenowe. Istotne jest również to, że na wybór podręczników mają również wpływ rodzice. Oni to przecież wiedzą najlepiej co jest dobre dla ich dzieci i dlatego tak ważne jest aby mieli realny wpływ na ich całokształt edukacji.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.