otwarte podręczniki - zdjęcie

Od ładnych kilku lat w Ministerstwie Oświaty prowadzone są prace nad przygotowaniem e-podręcznika do kształcenia ogólnego. Jednak mimo ciągłych zapowiedzi o bliskim finale, końca tych prac jakoś dotąd nie widać. Stąd każdego roku w okolicach wakacji wzmaga się ruch w księgarniach, stacjonarnych i internetowych i wzrasta zainteresowanie konkretnym asortymentem, jaki stanowią podręczniki szkolne.

Oferta księgarska jest w zakresie podręczników szkolnych bardzo szeroka i urozmaicona, ale stanowi dodatkowy kłopot dla rodziców bądź uczniów, ponieważ nie zawsze wiemy, czy określony podręcznik będzie odpowiedni. Szkoła i nauczyciele poszczególnych przedmiotów mogą bowiem dokonywać indywidualnych wyborów, uznając, że właśnie ten, a nie inny podręcznik będzie najwłaściwszy. Dlatego też zawsze warto upewnić się, jakie wymagania, jeśli chodzi o podręczniki szkolne, ma nauczyciel danego przedmiotu. Unikniemy w ten sposób zbędnych wydatków i niepotrzebnego, a zupełnie zrozumiałego w takich okolicznościach, zdenerwowania.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.