otwarte podręczniki - zdjęcie

Od ładnych kilku lat w Ministerstwie Oświaty prowadzone są prace nad przygotowaniem e-podręcznika do kształcenia ogólnego. Jednak mimo ciągłych zapowiedzi o bliskim finale, końca tych prac jakoś dotąd nie widać. Stąd każdego roku w okolicach wakacji wzmaga się ruch w księgarniach, stacjonarnych i internetowych i wzrasta zainteresowanie konkretnym asortymentem, jaki stanowią podręczniki szkolne.

Oferta księgarska jest w zakresie podręczników szkolnych bardzo szeroka i urozmaicona, ale stanowi dodatkowy kłopot dla rodziców bądź uczniów, ponieważ nie zawsze wiemy, czy określony podręcznik będzie odpowiedni. Szkoła i nauczyciele poszczególnych przedmiotów mogą bowiem dokonywać indywidualnych wyborów, uznając, że właśnie ten, a nie inny podręcznik będzie najwłaściwszy. Dlatego też zawsze warto upewnić się, jakie wymagania, jeśli chodzi o podręczniki szkolne, ma nauczyciel danego przedmiotu. Unikniemy w ten sposób zbędnych wydatków i niepotrzebnego, a zupełnie zrozumiałego w takich okolicznościach, zdenerwowania.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.