Szkoła i edukacja

Wydawnictwo wir i jego przykładowe publikacje

Wydawnictwo wir zajmuje się publikacją książek dla uczniów w różnych grupach wiekowych. Wśród książek można znaleźć między innymi zestawy ćwiczeń, które przydają się w czasie przygotowania do nauki czytania. Wśród książek można wymienić także ciekawe publikacje, które zawierają zestawy ćwiczeń do kształtowania umiejętności analizy, syntezy słuchowej u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w książkach znajdują się karty pracy, które są opracowane w oparciu o materiały obrazkowe. Ćwiczenia pomagają w rozwijaniu funkcji analizatora słuchowego.

Karty pracy dla dzieci, które uczą poprawnego pisania i czytania 

Dzieci z pomocą edukacyjnych zestawów pracy mogą nabyć umiejętności poprawnego czytania oraz pisania. Warto dodać, że wydawnictwo wir oferuje książki dostępne tu, które pomagają dzieciom z zaburzeniami komunikacji językowej. Z ich pomocą dzieci mogą czytać treść ze zrozumieniem. W publikacjach znajdują się zestawy ćwiczeń dla dzieci w różnym wieku, które są dostosowane do ich możliwości. Zdecydowanie wyżej wymienione publikacje są bardzo przydatne we współczesnym świecie a zestawy ćwiczeń doskonalą umiejętności czytania ze zrozumieniem. Jakie ćwiczenia znajdują się w wyżej wymienionych książeczkach? Otóż są tam między innymi zadania, które pomagają tworzyć proste zdania oraz czytać proste teksty. Oczywiście w zdaniach stosowane są słowa, których używa się w życiu codziennym. Książki dedykowane są dzieciom i uczniom w różnym przedziale wiekowym.

Materiały edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Nadrzędnym celem zawartym w książeczkach materiałów jest przede wszystkim rozwój dzieci, ale i również zabawa ich wraz z rodzicami i opiekunami. Warto dodać, że książeczki są bogatym źródłem ilustracji a zestawy obrazkowe kształtują u dzieci umiejętność logicznego rozumowania, a także myślenie przyczynowo-skutkowe. Warto pamiętać o tym, że kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego jest bardzo ważne w życiu codziennym, gdyż warunkuje ono zdolność na przykład do przewidywania różnego rodzaju sytuacji. Oferowane książki napisane są bardzo przyjemnym i zrozumiałym językiem, zawierają one ciekawe historyjki kilkuelementowe z różnymi zakończeniami. Zdecydowanie tego typu książeczki ułatwiają stymulację procesów myślowych u dzieci w grupie przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej.

książka wydawnictwa wir

Książki dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

Warto dodać, że firma Wir zajmuje się wydawaniem książek dla dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Wśród przykładowych publikacji można wymienić książeczki i zestawy ćwiczeń dla dzieci niesłyszących, autystycznych, zagrożonych dysleksją, a także dla tych, które mają obniżoną sprawność intelektualną. Zestawy ćwiczeń pomagają zauważyć dzieciom związki między określonymi elementami, uczą ich kategoryzacji, wiedzy z różnych dziedzin, porządkowania. Na szczególną uwagę zasługują także książeczki, w których znajdują się zadania analizy, ćwiczenia systemowe i ćwiczenia syntezy sylabowej. Wyżej wymienione ćwiczenia przydają się między innymi podczas nauki czytania metodą sylabową. Oferta książek dla dzieci jest bardzo szeroka i niezwykle atrakcyjna, dzięki czemu można mieć pewność, że każdy rodzic i opiekun znajdzie odpowiedni dla siebie produkt. Pomoce edukacyjne od wydawnictwa wir mogą przydać się rodzicom i dzieciom w nauce domowej oraz w różnego rodzaju zajęciach międzyszkolnych. Są one opracowane bardzo profesjonalnie i napisane przyjemnym językiem, dzięki czemu stanowią one atrakcyjne źródło wiedzy dla dzieci i młodzieży.